Lutkovne predstave

Gledališke igre z mlajšimi otroki

Kaj je gledališče? Gledališče doma? Gledališke igrice z mlajšimi otroci vodijo k temeljnemu spoznanju človeštva in k temeljni izkušnji umetnosti in so tako dvojno elementarne. Štirje temeljni elementi gledališča: Gledališka igra je igra posnemanja. Gledališče je igra s simboli. Gledališče je igra pred publiko. Gledališče je igriv način biti v …

Sovica oka

Lutkovna predstava je nastala kot produkcija 3. a razreda Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, v katero sem bila vključena tudi jaz. Pomagale so nam mentorice iz različnih področij, ki so navedene pod posnetkom (izdelava lutk in scene, glasba, slovenščina, animacija lutk). Hana Fekonja

Accessibility