Programi za starše

Organiziramo srečanja za starše, katerih namen je podpirati starše pri vzgoji otrok in medsebojna izmenjava izkušenj. Na srečanja povabimo tudi zunanje sodelavce – različne strokovnjake, s katerimi iščemo odgovore na različna vprašanja in dileme. Srečanja so brezplačna in organizirana v popoldanskem času, v prostorih vrtca.

PROGRAM ZA ŠOLSKO LETO 2019 / 20

V tem šolskem letu organiziramo dva srečanja, ki  bosta potekala v enoti Prule, Praprotnikova 2, Ljubljana,  ob 17. 00 uri.

NASLOV SREČANJA

1. OTROK ZA ZDRAV RAZVOJ POTREBUJE LJUBEZEN IN VZGOJO

Pri brezpogojni ljubezni je najvažnejše, da imamo pred sabo sprejetje svojega otroka, ker mu le tako lahko nudimo bivanjsko varnost. Duh časa pa postavlja pred starše velika pričakovanja, zato je poznavanje otrokovih danosti, sposobnosti in talentov bistvenega pomena. Vzgoja pomeni reakcijo na otrokova dejanja in v predšolskem obdobju niso najbolj učinkovite besede, ampak naš vzor in ustrezno ukrepanje brez veliko pregovarjanja in pogajanja z otrokom.

DATUM :17. 10. 2019

PREDAVATELJJICA: dr. Zdenka Zalokar Divjak

 

2. DRUŽINA IN VRTEC V SKUPNI NALOGI ZA ODGOVORNO ODRAŠČANJE OTROKA

V predšolskem obdobju se morata družina in vrtec prilagoditi otrokovim potrebam po hranjenju, spanju, igri, pa tudi uskladiti svoja pričakovanja in zahteve do otroka. Otrok je ritmično bitje in potrebuje določen ritem življenja, ki otroku omogoča največjo varnost. Poznavanje otrokovega napredka v razvoju, je tako za vrtec kot družino izhodiče za usklajenost pri zahtevah z obeh strani, zato je nujna sprotna komunikacija med strokovnimi delavci in starši.

DATUM: 9. 1. 2020

PREDAVATELJICA: dr. Zdenka Zalokar Divjak

PRIDITE, PRISLUHNITE, VPRAŠAJTE, RAZPRAVLJAJTE

Podatki o predavateljici

Gostja – dr. Zdenka Zalokar Divjak, je doktorica znanosti, predavateljica s področja psihologije in aktivna članica društva psihologov. Je avtorica številnih člankov in knjig s področja psihologije osebnosti, medosebnih odnosov, pomena komunikacije v izobraževalnem, svetovalnem in terapevtskem delu. Od leta 1986 vodi tudi doživljajske tabore.