Programi

Obogatitveni programi

Obogatitvene programe integriramo z osnovnim programom. Povezani so z našo vizijo in z dolgoročnimi cilji vrtca. V izvedbeni kurikul jih vnašajo strokovni delavci vrtca. Vključujejo različna področja, in sicer; področje umetnosti in družbe (različne delavnice, lutkovne in dramske predstave, obiski umetnikov v vrtcu, obiski galerij in razstav); področje kulturne dediščine …

Prilagojen program

Prilagojen predšolski program Izvaja se v razvojnem oddelku na Praprotnikovi 2. Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v ta program. V oddelku je lahko največ šest otrok. Strokovna skupina vrtca, ki jo imenuje ravnateljica za vsakega otroka posebej pripravi individualiziran program, …

Prilagojeno izvajanje

Programi za otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo Izvajamo jih v rednih oddelkih vrtca, za otroke, ki so z odločbo Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v te programe. Otrokom, ki so povsem integrirani v oddelke vrtca, zagotavljamo individualno strokovno pomoč in prilagojeno izvajanje dejavnosti. Strokovna skupina vrtca, ki …

Okvirni dnevni program (3 – 6 let)

OKVIRNI DNEVNI PROGRAM za otroke od 3. do 6. let starosti: prihod otrok in igra (individualno, v malih skupinah) zajtrk načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, igra otrok z različnimi materiali (v prostorih vrtca, glede na vremenske razmere lahko tudi na prostem, na igrišču) sprehod, obiski zunanjih ustanov, bližnje okolice vrtca, parkov …