Enote – kontakti

Enota Prule

Praprotnikova ulica 2
T: 01 24 12 600
E: [email protected]
Delovni čas: 6.15 – 17.15

Vrtec ima devet oddelkov in razvojni oddelek s prilagojenim programom za predšolske otroke, veliko igrišče in centralno kuhinjo. Na lokaciji je uprava vrtca.

Stara Ljubljana (dislocirani oddelki)

Ulica na Grad 2a
T: 01 24 12 653
Delovni čas: 6.00 – 17.00

Na lokaciji je osem oddelkov. Vrtec je vpet v grajski hrib, ima igrišče in telovadnico ter centralno pralnico.

Enota Poljane

Strossmayerjeva ulica 3
T: 01 23 08 280
Delovni čas: 6.30 – 17.15

Vrtec ima štiri oddelke, igrišče, telovadnico in razdelilno kuhinjo.

Poljanska cesta 21 (dislocirani oddelek)

T: 01 23 08 290
Delovni čas: 6.30 – 17.00

Na lokaciji je šest oddelkov. Otroci imajo na razpolago manjše igrišče, najmlajši pa tudi terase. Enota ima razdelilno kuhinjo.

Zemljemerska ulica 9 (dislocirani oddelek)

T: 01 23 08 271
Delovni čas: 6.30 – 17.00

Na lokaciji so štirje oddelki. Vrtec ima veliko igrišče in razdelilno kuhinjo.