O vrtcu

Vrtec Pod Gradom je bil ustanovljen 1. 6. 2004, z reorganizacijo Vrtca Ljubljana Center. Ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Organiziranost vrtca

Uprava vrtca je na Praprotnikovi 2
Telefon: 01 24 12 600
E-pošta: [email protected]

Ravnateljica: Ajda Šimnic, tel.: 01 24 12 612
E.pošta: [email protected]

Pomočnica ravnateljice: Tjaša Grilj, tel.: 01 24 12 602
E-pošta: [email protected]

Svetovalna služba: Urška Michler, tel. 01 23 08 272, Zemljemerska 9
E-pošta: [email protected]

Mobilna specialna pedagoginja: Tatjana Prusnik, tel.: 01 24 12 654, Ulica na Grad 2a

Organizacija prehrane in zdravstveno – higienskega režima: Vesna Potočnik, tel.: 01 24 12 608
E-pošta: [email protected]

Tajništvo in kadrovske zadeve: Nuša Jereb, tel.: 01 24 12 600
E-pošta: [email protected]

Računovodstvo: Računovodski servis: Maja Drešar
E-pošta: [email protected]

Knjigovodstvo in oskrbnine: Barbara Pezdirc, tel.: 01 24 12 604
E-pošta: [email protected]

Vrtec Pod Gradom združuje 2 enoti:

Enota Prule
Praprotnikova ulica 2
Telefon: 01 24 12 600
E-pošta: [email protected]
Delovni čas: 6.15 – 17.15
Dislocirani oddelki:
Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2/a, tel.: 01 24 12 653
Delovni čas: 6.00 – 17.00

Enota Poljane
Strossmayerjeva ulica 3
Telefon: 01 23 08 280

Delovni čas: 6.30 – 17.15
Dislocirani oddelki:
Zemljemerska ulica 9, tel.: 01 23 08 271; Delovni čas: 6.30 – 17.00
Poljanska cesta 21, tel.: 01 23 08 290; Delovni čas: 6.30 – 17.00