Vpis otrok

Vrtec vpisuje in vključuje predšolske otroke od prvega leta starosti (ne mlajših od 11 mesecev) do vstopa v šolo. Na podlagi prijav in prostih mest poteka vpis vse leto.

V primeru, da je za sprejem v vrtec prijavljenih več otrok kot je prostih mest, o njihovem sprejemu na podlagi veljavnih predpisov odloča komisija za sprejem otrok v vrtec.

Podrobnejše informacije o vpisu otrok v javne vrtce Mestne občine Ljubljana, bodo (so) za tekoče šolsko leto objavljene na spletnih straneh vrtca in občine.

Vpis lahko starši opravijo na upravi vrtca, Praprotnikova 2 in tudi v enoti Poljane, Strossmayerjeva ulica 3. Za starše otrok, ki pridejo v vrtec septembra, pripravimo v mesecu juniju srečanje, kjer dobijo vse potrebne informacije. Skupaj tudi določimo datum, ko imajo možnost pogovora s svetovalno delavko vrtca o programu vključevanja otroka v vrtec. Starši se pred vstopom otroka v vrtec individualno pogovorijo z otrokovo vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice o otroku in o uvajanju v vrtec.

Potrebna dokumentacija za vključitev v vrtec:

Potrebna dokumentacija za izpis otroka iz vrtca:

Pri izpisu otroka iz vrtca je potrebno upoštevati 15 dnevni odpovedni rok.

Odlok o sprejemu otrok v vrtec

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejemu otrok v vrtec, Uradni list RS, stran 1090/ št. 8 / 9. 2. 2018