Zdravje in prehrana

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN PREHRANA V VRTCU

 

Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v Vrtcu Pod Gradom. Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavitve zdravstveno-higienskega režima, ki temelji na določilih Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter navodil in priporočil strokovnih institucij. Ravnateljica vrtca je sprejela tudi Pravilnik o varnosti otrok, katerega v vrtcu dosledno upoštevamo.

Zdravje otrok krepimo z rednim prezračevanjem prostorov, veliko gibanja in aktivnostim na igriščih ter v okolici vrtca ob različnih vremenskih pogojih.  Prav tako skrbimo za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni.

Otrokom v vrtcu ponujamo zdravo, varno, uravnoteženo in pestro dnevno sveže pripravljeno hrano. Ob tem smo pozorni tudi na ritem prehranjevanja. Glavni obroki so zajtrk, kosilo in popoldanska malica, za otroke I. starostnega obdobja tudi dopoldanska malica. Preko celega dneva pa imajo otroci na voljo sadni krožnik in nesladkani čaj ali vodo.

Jedilnike načrtuje komisija za prehrano na štirinajst dni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno – izobraževalnih ustanovah. Ob tem smo pozorni na letni čas in sezonsko hrano. Jedilniki so obogateni z veliko svežega sezonskega sadja in zelenjave ter s polnovrednimi žiti in žitnimi izdelki. V prehrano vključujemo tudi integrirana in eko živila. Kakovost in varnost  živil zagotavljamo z vzpostavljenim preventivnim sistemom HACCP.  

Za otroke s prehranskimi alergijami pa na podlagi zdravniškega potrdila ter seznama dovoljenih in prepovedanih živil pripravljamo dietno prehrano.

JEDILNIK