Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19

Spoštovani!

Vpis otrok bo potekal v vrtcu na Praprotnikovi ul. 2,  vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2018 v času uradnih ur od 8.00 – 14.00,  v četrtek pa do 18. ure.

Vlogo za vpis lahko dobite v vrtcu ali na naši spletni strani pod Vloga za vpis otroka v vrtec za šol. leto 2018/19.

Vlogo lahko oddate v tajništvu vrtca, pošljete po pošti oz. skenirano po elektronski pošti [email protected].

Komisija za sprejem otrok bo obravnavala vse pravočasno oddane vloge.

Dodatno

S spoštovanjem,
Mag. Dragica Kraljič
Ravnateljica vrtca