Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18

Spoštovani!

Vpis otrok bo potekal v vrtcu na Praprotnikovi ul. 2,  vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2017 v času uradnih ur od 8.00 – 14.00,  v četrtek, 2. in  9. marca 2017, pa do 18. ure.

Vlogo za vpis lahko dobite v vrtcu ali na naši spletni strani pod Vloga za vpis otroka v vrtec za šol. leto 2017/18.

Vlogo lahko oddate v tajništvu vrtca, pošljete po pošti oz. skenirano po elektronski pošti [email protected].

Komisija za sprejem otrok bo obravnavala vse pravočasno oddane vloge.

Dodatno

S spoštovanjem,
Mag. Dragica Kraljič
Ravnateljica vrtca