Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2014/15

Spoštovani!

Vpis otrok bo potekal v vrtcih vsak delovni dan od 1. do 15. marca 2014 v času uradnih ur, v torek, 4. in 11. marca 2014, pa do 18. ure.

Vlogo za vpis lahko dobite v vrtcu ali na naši spletni strani pod Vloga za vpis otroka v vrtec za šol. leto 2014/15.

Vlogo lahko oddate v tajništvu vrtca, pošljete po pošti oz. skenirano po elektronski pošti [email protected].

Komisija za sprejem otrok bo obravnavala vse pravočasno oddane vloge.

S spoštovanjem,
Mag. Dragica Kraljič
Ravnateljica vrtca