Svet staršev

Starši uresničujejo svoje interese tudi preko sveta staršev. Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka.

Šolsko leto 2016 / 17

Šolsko leto 2015 / 16

Šolsko leto 2014 / 15

Šolsko leto 2013 / 14