Svet staršev

Starši uresničujejo svoje interese tudi preko sveta staršev. Svet staršev je sestavljen iz izvoljenih predstavnikov staršev vsakega oddelka.

Šolsko leto 2017 / 18

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Vrtca Pod Gradom, z dne 24. oktober 2017

Šolsko leto 2016 / 17