Programi za starše

Organiziramo srečanja za starše, katerih namen je podpirati starše pri vzgoji otrok in medsebojna izmenjava izkušenj. Na srečanja povabimo tudi zunanje sodelavce – različne strokovnjake. Pri financiranju programa nam pomaga Mestna občina Ljubljana, Urad za Urad za preprečevanje zasvojenosti.

PROGRAM ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 19

Spoštovani starši!

Tako kot že vrsto let, tudi v tem šolskem letu organiziramo v našem vrtcu program za starše,  oziroma srečanja za starše  o razvoju in vzgoji otrok. Program je namenjen vsem  staršem.

Na srečanju bomo poskušali, s pomočjo gostje dr. Aleksandre Rožman z Inštituta PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA za psihoterapijo, raziskovanje in izobraževanje, predstaviti, katere so najpogostejše čustvene stiske v predšolskem obdobju, zakaj so škodljive za otrokov razvoj ter kako lahko starši samostojno ukrepajo in pomagajo otroku že v predšolskem obdobju.

PRIDITE, PRISLUHNITE, VPRAŠAJTE, RAZPRAVLJAJTE

Naslov srečanja Datum Gostja
Kako preprečiti otrokovo čustveno stisko in spodbuditi čustveni razvoj? 23. 10. 2018 Dr. Aleksandra Rožman, univ.dipl.soc.del.
Kako preprečiti otrokovo čustveno stisko in spodbuditi čustveni razvoj? 19. 3. 2019 Dr. Aleksandra Rožman, univ.dipl.soc.del.

 Srečanji bosta  na sedežu vrtca, v enoti PRULE, Praprotnikova 2, Ljubljana, ob 17.  uri.

Gostja – Dr. Aleksandra Rožman, univ.dipl.soc.del. je doktorirala s področja zakonske in družinske terapije. Ima večletne delovne izkušnje na področju problematike motenj hranjenja. V Inštitutu PSIHOLOGIJA ZAŠČITITI OTROKA izvaja psihoterapijo za starše otrok v čustveni stiski in individualno sistemsko relacijsko psihoterapijo za obravnavo čustvenih težav v odraslem obdobju.

Kako preprečiti otrokovo čustveno stisko in spodbuditi čustveni razvoj?

Povzetki vsebine – na predavanju bo prikazano katere so najpogostejše čustvene stiske v predšolskem obdobju in zakaj so škodljive za otrokov čustveni razvoj. Obravnavan bo nastanek otrokovih nefunkcionalnih načinov čustvovanja in kakšna je vloga otrokovega odnosa s starši. Predstavljene bodo spreminjajoče značilnosti otrokove čustvene stiske tekom odraščanja in kako lahko starši samostojno ukrepajo ter pomagajo otroku pri zametkih težav že v predšolskem obdobju.

V A B L J E N I !