Ponovno uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Spoštovani starši!

Prosimo vas, da na odločbah preverite do kdaj ste upravičeni do znižanega plačila vrtca (odločba velja eno leto).

Vlogo za znižano plačilo vrtca morate PONOVNO oddati v mesecu, v katerem se vam odločba izteče,

NPR.: – veljavnost odločbe od 01.09.2014 do 31.08.2015, novo vlogo morate oddati v avgustu

  • veljavnost odločbe od 01.2015 do 31.12.2015, novo vlogo morate oddati v decembru,
  • veljavnost odločbe od 02.2015 do 31.01.2016, novo vlogo morate oddati v januarju.

Obrazec Vloga za PONOVNO uveljavljanje  pravice do OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA pridobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in  oddate na vaš pristojni Center za socialno delo (CSD).

Starši, ki do sedaj niso uveljavljali subvencije vrtca, bi pa to želeli, lahko na pristojni CSD oddajo obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini največjega dohodkovnega razreda po lestvici, to je 77% od cene programa.

Lepo pozdravljeni.

Pripravila:                                                                                                                                          Ravnateljica:

Barbara Pezdirc                                                                                                                    mag. Dragica Kraljič