O vrtcu

Podatki o vrtcu

Vrtec Pod Gradom je bil ustanovljen 1. 6. 2004, z reorganizacijo Vrtca Ljubljana Center. Ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

ORGANIZIRANOST VRTCA:

Uprava vrtca je na Praprotnikovi 2.
Tel.: 01 24 12 600
Fax: 01 24 12 610
Elektronski naslov: [email protected]
Spletni naslov: www.vrtec-podgradom.org

Ravnateljica:
mag. Dragica Kraljič, tel.: 01 24 12 602
Pomočnica ravnateljice:
Ajda Šimnic, tel.: 01 23 08 280, Strossmayerjeva 3
Svetovalna služba:
Urška Michler, svetovalna delavka, tel. 01 23 08 272, Zemljemerska 9

Mobilna specialna pedagoginja:
Tatjana Prusnik, tel.: 01 24 12 654, Ulica na Grad 2a
Organizacija prehrane in zdravstveno – higienskega režima:
Vesna Potočnik, tel.: 01 24 12 608
Tajništvo in kadrovske zadeve:
Nuša Jereb, tel.: 01 24 12 600
Računovodstvo:
Računovodski servis: Nelija Frece
Knjigovodstvo in oskrbnine:
Barbara Pezdirc, tel.: 01 24 12 604

VRTEC POD GRADOM ZDRUŽUJE DVE ENOTI:

Enota PRULE – Praprotnikova 2, tel.: 01 24 12 600
Elektronski naslov: [email protected]
Dislocirani oddelki:
Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2/a, tel.: 01 24 12 653

Enota POLJANE – Strossmayerjeva ulica 3, tel.: 01 23 08 280,
Elektronski naslov: [email protected]

Dislocirani oddelki:
Zemljemerska ulica 9, tel.: 01 23 08 271
Poljanska cesta 21, tel.: 01 23 08 290