O vrtcu

Vrtec Pod Gradom je bil ustanovljen 1. 6. 2004, z reorganizacijo Vrtca Ljubljana Center. Ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.

Organiziranost vrtca

Uprava vrtca je na Praprotnikovi 2
T: 01 24 12 600
Fax: 01 24 12 610
E: [email protected]

Ravnateljica: mag. Dragica Kraljič, tel.: 01 24 12 602
Pomočnica ravnateljice: Ajda Šimnic, tel.: 01 23 08 280, Strossmayerjeva 3
Svetovalna služba: Urška Michler, svetovalna delavka, tel. 01 23 08 272, Zemljemerska 9
Mobilna specialna pedagoginja: Tatjana Prusnik, tel.: 01 24 12 654, Ulica na Grad 2a
Organizacija prehrane in zdravstveno – higienskega režima: Vesna Potočnik, tel.: 01 24 12 608
Tajništvo in kadrovske zadeve: Nuša Jereb, tel.: 01 24 12 600
Računovodstvo: Računovodski servis: Nelija Frece
Knjigovodstvo in oskrbnine: Barbara Pezdirc, tel.: 01 24 12 604

Vrtec pod Gradom združuje 2 enoti:

Enota Prule
Praprotnikova 2
T: 01 24 12 600
E: [email protected]
Delovni čas: 6.15 – 17.15
Dislocirani oddelki:
Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2/a, tel.: 01 24 12 653
Delovni čas: 6.00 – 17.00

Enota Poljane
Strossmayerjeva ulica 3
T: 01 23 08 280
E: [email protected]
Delovni čas: 6.30 – 17.15
Dislocirani oddelki:
Zemljemerska ulica 9, tel.: 01 23 08 271; Delovni čas: 6.30 – 17.00
Poljanska cesta 21, tel.: 01 23 08 290; Delovni čas: 6.30 – 17.00