Enote – kontakti

ENOTA PRULE, Praprotnikova ulica 2

Telefon: 01 24 12 600
e. naslov: [email protected]

Vrtec ima devet oddelkov in razvojni oddelek s prilagojenim programom za predšolske otroke, veliko igrišče in centralno kuhinjo. Na lokaciji je uprava vrtca.

Dislocirani oddelki – Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a

Telefon: 01 24 12 653

Na lokaciji je osem oddelkov. Vrtec je vpet v grajski hrib, ima igrišče in telovadnico ter centralno pralnico.

ENOTA POLJANE, Strossmayerjeva ulica 3

Telefon: 01 23 08 280
e. naslov: [email protected]

Vrtec ima štiri oddelke, igrišče, telovadnico in razdelilno kuhinjo.

Dislocirani oddelki – Poljanska cesta 21, telefon: 01 23 08 290

Na lokaciji je šest oddelkov. Otroci imajo na razpolago manjše igrišče, najmlajši pa tudi terase. Enota ima razdelilno kuhinjo.

Dislocirani oddelki – Zemljemerska ulica 9, telefon: 01 23 08 271
Na lokaciji so štirje oddelki. Vrtec ima veliko igrišče in razdelilno kuhinjo.