Zdravje in prehrana

Zdravje in prehrana

ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN PREHRANA V VRTCU   Skrb za dobro počutje in zdravje otrok je ena izmed pomembnih nalog vseh zaposlenih v Vrtcu Pod Gradom. Zdravo, varno in čisto bivalno okolje vrtca oblikujemo s pomočjo vzpostavitve zdravstveno-higienskega režima, ki temelji na določilih Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in minimalnih …