Za starše

Ponovno uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Spoštovani starši! Prosimo vas, da na odločbah preverite do kdaj ste upravičeni do znižanega plačila vrtca (odločba velja eno leto). Vlogo za znižano plačilo vrtca morate PONOVNO oddati v mesecu, v katerem se vam odločba izteče, NPR.: – veljavnost odločbe od 01.09.2014 do 31.08.2015, novo vlogo morate oddati v avgustu …

Rezervacija vrtca

V zimskem obdobju se poveča število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij v ljubljanskih javnih vrtcih zaradi zdravstvenih obolenj predšolskih otrok. Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske …