Za starše

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca (novo s 1. 12. 2018)

Spoštovani starši! Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, …

Plačilo vrtca

O plačilu vrtca Starši lahko za otroke, ki so vključeni v vrtec, uveljavljajo znižano plačilo vrtca, in sicer en mesec pred vstopom otroka v vrtec. Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo z obrazcem Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in ga oddajo na pristojni Center za socialno delo (CSD). …

Uvajanje otroka

Prvi vstop otroka v vrtec za mnoge pomeni novo izkušnjo in prvo daljšo ločitev od staršev, zato poraja marsikatero stisko in dilemo na katero je dobro pripraviti sebe in otroka. Zato za starše novincev vsako leto pred vstopom v vrtec pripravimo srečanje na temo – Prvič v vrtec. Starši se …

Rezervacija vrtca

V zimskem obdobju se poveča število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij v ljubljanskih javnih vrtcih zaradi zdravstvenih obolenj predšolskih otrok. Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske …