Za starše

Uvajanje otroka

Prvi vstop otroka v vrtec za mnoge pomeni novo izkušnjo in prvo daljšo ločitev od staršev, zato poraja marsikatero stisko in dilemo na katero je dobro pripraviti sebe in otroka. Zato za starše novincev vsako leto pred vstopom v vrtec pripravimo srečanje na temo – Prvič v vrtec. Starši se …

Plačilo vrtca

O plačilu vrtca Starši lahko za otroke, ki so vključeni v vrtec, uveljavljajo znižano plačilo vrtca, in sicer en mesec pred vstopom otroka v vrtec. Znižano plačilo vrtca lahko starši uveljavljajo z obrazcem Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in ga oddajo na pristojni Center za socialno delo (CSD). …

Rezervacija vrtca

V zimskem obdobju se poveča število vlog za koriščenje zdravstvenih rezervacij v ljubljanskih javnih vrtcih zaradi zdravstvenih obolenj predšolskih otrok. Starši, za katere je Mestna občina Ljubljana dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko na podlagi drugega odstavka 10. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske …

Ponovno uveljavljanje znižanega plačila vrtca

Spoštovani starši! Prosimo vas, da na odločbah preverite do kdaj ste upravičeni do znižanega plačila vrtca (odločba velja eno leto). Vlogo za znižano plačilo vrtca morate PONOVNO oddati v mesecu, v katerem se vam odločba izteče, NPR.: – veljavnost odločbe od 01.09.2014 do 31.08.2015, novo vlogo morate oddati v avgustu …