Za starše

Srečanje s Petro Greiner

Dne 2. julija 2019 smo organizirali srečanje z ga. Petro Greiner, ustanoviteljico Zavoda 13. Zavod 13 je nastal z namenom pomagati materi posebnega otroka na začetku sprejemanja dejstva, da se je rodil nekoliko drugačen otrok, kot ga je pričakovala. S pomočjo strokovnih sodelavk lahko nudimo podporo ne le otroku, temveč …

Predstavitev projekta delovne prakse v Vrtcu Pod Gradom

Na XXVII. Izobraževalnih dnevih specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v Portorožu, v dneh od 27. 3. do 28. 3. 2019, sva s kolegico Ajdo Šimnic, predstavili projekt našega vrtca z naslovom Oblikovanje ustreznih pogojev za večjo kvaliteto življenja oseb s posebnimi potrebami (Primer dobre prakse vključevanja v delo v vrtcu).   …

Uveljavljanje znižanega plačila vrtca (novo s 1. 12. 2018)

Spoštovani starši! Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) se za letne pravice, tj. do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila, ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Navedeno pomeni, …