Programi za otroke s posebnimi potrebami

Prilagojen program

Prilagojen predšolski program Izvaja se v razvojnem oddelku na Praprotnikovi 2. Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami, ki so z odločbo Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v ta program. V oddelku je lahko največ šest otrok. Strokovna skupina vrtca, ki jo imenuje ravnateljica za vsakega otroka posebej pripravi individualiziran program, …

Prilagojeno izvajanje

Programi za otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo Izvajamo jih v rednih oddelkih vrtca, za otroke, ki so z odločbo Zavoda RS za šolstvo usmerjeni v te programe. Otrokom, ki so povsem integrirani v oddelke vrtca, zagotavljamo individualno strokovno pomoč in prilagojeno izvajanje dejavnosti. Strokovna skupina vrtca, ki …