Programi

Okvirni dnevni program (1 – 3 let)

OKVIRNI DNEVNI PROGRAM za otroke od 1. do 3. leta starosti: prihod otrok in individualna igra zajtrk načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in igra otrok z različnimi materiali v prostorih vrtca, glede na vremenske razmere tudi zunaj kosilo počitek malica igra in odhod otrok domov

Projekti

V skladu z našo vizijo in dolgoročnimi cilji se vključujemo v različne projekte. Poudarki iz nekaterih naših uspešnih preteklih projektov: Pri razvoju in uvajanju novosti, povezanih z razvojno raziskovalnim delom na področju likovnih dejavnosti v vrtcu, ozaveščanjem pomena otrokovega celovitega doživljanja in ustvarjanja, je Zavod RS za šolstvo podelil vrtcu …

Programi vrtca

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJEV vrtcu izvajamo od ponedeljka do petka dnevne programe, v trajanju od 8 do 9 ur. Na začetku in koncu poslovalnega časa vrtca so otroci združeni v dežurnem oddelku na lokaciji svojega oddelka. PROGRAMI GLEDE NA STAROST OTROKProgrami so organizirani in namenjeni otrokom od prvega leta starosti …