Praprotnikova 2

DELAVNICA Z EKSOTIČNIMI ŽIVALMI

V skupini Polžkov (2-3 leta) nas je v mesecu novembru obiskal gospod Aleš Abram, ki nam je pripravil naravoslovno delavnico z eksotičnimi živalmi. Namen predstavitve je bil, da se otroci lažje spopadejo s premagovanjem strahov in predsodkov do živali. Otroke je postopoma seznanjal z živalmi in s tem pripomogel k …

Z Urbanom po Ljubljani

Metulji smo se odpravili na krožno vožnjo z vlakcem Urbanom po Ljubljani. Pred odhodom smo spoznali, da vlak vozi na električni pogon, kar pomeni, da ne onesnažuje okolja. S pomočjo interaktivne table smo si ogledali postajališča in znamenitosti, ki smo jih kasneje med vožnjo videli. O vsaki znamenitosti smo spoznali …

Opismenjevanje v skupini Ptički

Vzgojitelji se zavedamo, da je za razvoj govora v predšolskem obdobju najpomembnejša jezikovna dejavnost. Otroci se učijo jezika ob vsakodnevnih pogovorih, ob poslušanju in pripovedovanju literarnih vsebin, ob branju odraslega, ob dramatizacijah, izmišljanju zgodbic in pesmic, socialnih igrah, ugankah,   šaljivkah … V igralnici sva z Vesno uredili opismenjevalni kotiček, v …

Otroški dan odprtih vrat

Poslanica ob letošnjem tednu otroka (1.- 7. 10. 2018) je bila Prosti čas. Strokovne delavke smo otrokom pripravile otroški dan odprtih vrat. Lahko so prosto prehajali med igralnicami II. starostne stopnje. V vsakem oddelku so imeli drugačne delavnice: barvanje z jesenskimi plodovi, slikanje jesenskega tihožitja na slikarskih stojalih, raziskovanje in …