Poljanska cesta 21

Ljubljana – mesto umetnosti

Otroci, stari od 1 do 6 let v enoti Poljanska 21, smo bili aktivni celo šolsko leto. Z raznolikimi senzornimi dejavnostmi smo otrokom poskušali približati umetnost skozi različna čutila in jih usmerili v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe, ter izbranih virov iz okolja. Čutna doživetja so otroci izražali …

Zaključna prireditev enote Poljane

V torek, 12. junija 2018 je potekala v osnovni šoli Poljane zaključna prireditev za enoto Poljane. Strokovne delavke so pripravile predstavo O goskici, ki se je učila peti. Prireditve se je udeležilo zelo veliko število otrok, staršev, dedkov in babice, ki so bili navdušeni nad predstavo, ki so jo pripravile …

Kje je sneg?

Praznični december je hitro minil in že je tukaj novo leto, novi začetki in pričakovanja. V našem vrtcu že nestrpno čakamo sneg. Le kateri otrok ne skače od veselja, ko se prebudi v zasneženo jutro. Da bi priklicali sneg smo naredili zimsko dekoracijo, sedaj pa si čas krajšamo z različnimi …

Prihod jeseni

Prihodu jeseni smo v našem vrtcu posvetili ves teden. Poudarek je bil na jesenskem ustvarjanju in novi okrasitvi vrtca. Pripravile pa so se tudi druge dejavnosti, preko katerih so otroci spoznali jesen – prepevanje pesmic z jesensko tematiko, igra z jesenskimi materiali (ličkanje koruze, igra s koruznimi zrni, koruznim zdrobom, …