Obvestila

Uveljavljanje subvencije za plačilo vrtca

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev Vloga za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka, subvencije vrtca Staršem, ki ne bodo oddali vloge in tako ne bodo  uveljavljali  znižanega plačila, bo vrtec izstavil račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici,  to je 77 %  od cene programa.