O nas

Vizija

VREDNOTE, POSLANSTVO IN VIZIJA Ravnanja v našem vrtcu podpirajo sledeče: VREDNOTE SPOŠTOVANJE Zavedamo se, da je  vrtec prostor, ki je namenjen otrokom, zato so nam pri organizaciji prostora, časa in pripravljanju dejavnosti, v ospredju razvojne značilnosti in potrebe otrok ter spoštovanje njihovega načina učenja, razmišljanja in igre. SODELOVANJE IN MEDSEBOJNO …

Enote – kontakti

ENOTA PRULE, Praprotnikova ulica 2 Telefon: 01 24 12 600 e. naslov: [email protected] Vrtec ima devet oddelkov in razvojni oddelek s prilagojenim programom za predšolske otroke, veliko igrišče in centralno kuhinjo. Na lokaciji je uprava vrtca. Dislocirani oddelki – Stara Ljubljana, Ulica na Grad 2a Telefon: 01 24 12 653 …

O vrtcu

Podatki o vrtcu Vrtec Pod Gradom je bil ustanovljen 1. 6. 2004, z reorganizacijo Vrtca Ljubljana Center. Ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. ORGANIZIRANOST VRTCA: Uprava vrtca je na Praprotnikovi 2. Tel.: 01 24 12 600 Fax: 01 24 12 610 Elektronski naslov: [email protected] Spletni naslov: www.vrtec-podgradom.org Ravnateljica: mag. Dragica Kraljič, tel.: 01 24 12 602 Pomočnica …