(Arhiv Poljanska)

Ljubljana – mesto umetnosti

Otroci, stari od 1 do 6 let v enoti Poljanska 21, smo bili aktivni celo šolsko leto. Z raznolikimi senzornimi dejavnostmi smo otrokom poskušali približati umetnost skozi različna čutila in jih usmerili v občutenje telesa, tipanje, opazovanje in poslušanje sebe, ter izbranih virov iz okolja. Čutna doživetja so otroci izražali …

Zaključna prireditev enote Poljane

V torek, 12. junija 2018 je potekala v osnovni šoli Poljane zaključna prireditev za enoto Poljane. Strokovne delavke so pripravile predstavo O goskici, ki se je učila peti. Prireditve se je udeležilo zelo veliko število otrok, staršev, dedkov in babice, ki so bili navdušeni nad predstavo, ki so jo pripravile …

Prihod otrok z bivanja v naravi

Ljubljana; 30.03.2018 Spoštovani starši! Otroci iz Vrtca Pod Gradom, kateri so se udeležili tridnevnega bivanja v naravi, iz enote Poljane –  Strossmayerjeva in Poljanska (MRAVLJICE in ZVEZDICE), se vsi prijetno počutijo. Ob 14.00 uri so krenili iz kmetije in bodo cca. ob 15.00 uri prispeli domov. Starši otroke pričakate na …

Obvestilo staršem o prihodu otrok na kmetijo

Ljubljana; 28.03.2018  Spoštovani starši! Otroci iz Vrtca Pod Gradom, kateri so se udeležili tridnevnega bivanja v naravi, iz enote Poljane – Strossmayerjeva in Poljanska (MRAVLJICE in ZVEZDICE), so ob 9.50 uri varno prispeli na cilj. Vsi se prijetno počutijo in so pripravljeni na nova doživetja. Lep pozdrav. Ravnateljica:   Mag. Dragica Kraljič …