Nagovor

Za otroke se trudimo ustvarjati varno, zdravo in spodbudno okolje. Otrok se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, v interakciji z vrstniki in odraslimi. Za otroke na igriščih in v bogatem bližnjem okolju (grad, staro mestno jedro, Golovec idr.) ustvarjamo možnosti za različne dejavnosti in tako prispevamo k njihovemu telesnemu in duševnemu razvoju. Staršem pomagamo pri vzgoji otrok, poskušamo usklajevati vzgojne vplive med vrtcem in domom. Starše spodbujamo, da aktivno sodelujejo pri vzgojnem delu in s tem bogatijo naše delo.

Na spletni strani Vrtca Pod Gradom smo zbrali vse pomembne podatke o našem in vašem vrtcu. Že ime vrtca pove, da se naših pet vrtcev nahaja skoraj pod vznožjem gradu, v centru mesta. Vsi zaposleni odgovorno opravljamo svoje delo in si prizadevamo za izboljšanje vseh pogojev za zdravo, varno in prijetno bivanje otrok v vrtcu. Vzgojno delo poteka po javno veljavnem programu, Kurikulu za vrtce. Otrokom ponujamo različne možnosti za igro, ustvarjanje, petje, ples, spoznavanje okolja, preizkušanje lastnih sposobnosti, spoznavanje sveta…

Želimo si dobrega sodelovanja s starši s ciljem omogočiti vsem otrokom lepo, pisano in prijazno otroštvo. Zato – DOBRODOŠLI V NAŠEM VRTCU.

 

mag. Dragica KRALJIČ, ravnateljica

Ajda Šimnic, pomočnica ravnateljice